PRAŠYMAS DĖL VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ ĮSTAIGOS DUOMENŲ BAZĖJE

Užpildykite žemiau esančius tuščius laukus:

* - Pažymėti laukai privalomi.

Pažymėkite, jei vaikas šiuo metu lanko švietimo įstaigą.
*Vaiko asmens kodas:
*Vaiko gimimo data:
*Vaiko vardas:
*Vaiko pavardė
*Vaiko gyvenamosios vietos adresas:
*Vieno iš tėvų (globėjų) vardas:
*Vieno iš tėvų (globėjų) pavardė:
*Vieno iš tėvų (globėjų) telefonas:
*Elektroninis paštas:
Pastabos:
Pasirinkite prioritetą, kuriuo vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą
Pageidaujama švietimo įstaigos lankymo pradžia. Pasirinkite mokslo metus:
Pasirinkite švietimo įstaigą
Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas. Susipažinau